Albumy - strefa logowania
Krok po kroku
Regulaminy
Serwisy fotograficzneKontakt

Strona testowa

treść tej strony nie oferuje żadnych usług komercyjnych

Strona główna | Krok po kroku | Tworzenie albumu

Krok po kroku - administrator1 i administrator2

Właściciel konta - administrator1 - w serwisie www.albumywsieci.pl uzyskuje dane potrzebne do zalogowania się w serwisie. Dane potrzebne do logowania to:
  • kod identyfikacyjny konta,
  • login,
  • hasło.

Logowanie do albumu

Ustawiamy kursor na zakładce „Albumy - strefa logowania". Na rozwijanym menu klikamy odnośnik logowanie". administrator1, po wpisaniu identyfikatora konta i przejściu do okna, w którym wpisujemy login oraz hasło. Po prawidłowym zalogowaniu się pojawi się link „przejdź do albumu". Po kliknięciu w nowym oknie otwiera się album.

Wejście do strony administratora

Na stronie albumu, z lewej strony ekranu znajduje się okno "administrator". Po kliknięciu w nowym oknie otwiera się okno, w którym po kliknięciu na odpowiedni link, możemy dokonywać wybranych czynności.
Żeby dowiedzieć się więcej na temat elementów edytora, kliknij na czerwoną strzałkę z numerem, a poniżej ukaże się opis dotyczący wybranej pozycji.

Okno pomocy
(kliknij na czerwoną strzałkę na obrazie powyżej).

Reklama© Andrzej Pryczkowski 2012


Prawo
Regulaminy

Logowanie
 Definicje
Źródła zdjęć
Tworzenie albumu
Album - udostępnianie/blokowanie
Przeglądanie albumu