Albumy - strefa logowania
Krok po kroku
Regulaminy
Serwisy fotograficzneKontakt

Strona testowa

treść tej strony nie oferuje żadnych usług komercyjnych

Strona główna | Krok po kroku | Źródła zdjęć

Źródła zdjęć i przygotowanie do wysyłki - pomoc

 

I. Źródła zdjęć

Źródłem zdjęć mogą być:
  1. zdjęcia w formie elektronicznej w komputerze.
  2. zdjęcia w albumach wkładane do przezroczystych kieszeni,
  3. zdjęcia znajdujące się luzem w różnych pudełkach, kopertach, etc.,
  4. zdjęcia wklejane na kartach starych albumów,
Ad. 1. zdjęcia w formie elektronicznej w komputerze
W tym przypadku, możemy te zdjęcia od razu wysłać na serwer lub zmienić rozmiar tak jak podano to w rozdziale III. Przygotowanie do wysyłki na serwer

Ad. 2., 3. zdjęcia w albumach wkładane do przezroczystych kieszeni
Najlepiej, gdy dysponujemy niezależnym skanerem z silną lampą umieszczoną na prowadnicy. Urządzenia wielofunkcyjnych "drukarka + ksero + skaner" dają jakość wystarczającą dla potrzeb albumu internetowego, jednak może być niewystarczająca dla korekty i obróbki zdjęć zniszczonych do późniejszego wydruku i archiwizacji.
(Jeżeli, chcemy dla własnych potrzeb poprawiać zdjęcia to najlepiej robić to w skanerach o lepszych parametrach)
Na potrzeby albumu wystarczy średniej jakości urządzenie skanujące lub nawet średniej jakości elektroniczny aparat fotograficzny
zdjęcia robione robione elektronicznym aparatem fotograficznym (zdjęcie zdjęciu)
Należy wyłączyć w aparacie flesh, czyli lampę błyskową i robić zdjęcie z odległości 40-50 cm. Zdjęcie musi być ułożone poziomo i unieruchomione tak by były zupełnie płaskie, bez zgięć i zaokrągleń.
Bardzo ważnym czynnikiem jest światło. Najlepiej byłoby robić zdjęcia na dworze w słoneczny dzień. Nie dysponując światłem słonecznym warto postarać się o jak najlepsze oświetlenie zastępcze.
Robienie zdjęć zdjęciom to na początku metody prób i błędów. Po nabraniu praktyki, czasami jest to metoda skuteczniejsza niż skanowanie.

zdjęcia robione skanerem średniej klasy
Najlepiej ustawić rozdzielczość na 600 dpi (w każdym programie jest to parametr możliwy do ustawienia, najczęściej domyślne ustawione jest na 300 dpi). Obrazki raczej powinny być w formacie JPEG, JPG.

Ad. 4. zdjęcia wklejane na kartach starych albumów
Trudność w skanowaniu i ewentualnym fotografowaniu zdjęć wynika stąd, że skanowane zdjęcia powinny być ułożone w skanerze w taki sposób, by ściśle przylegały do szyby skaner, a pokrywa skanera w miarę dokładnie zamykała skaner, tak by światło zewnętrzne nie dodawało "innych efektów".
Najczęściej karty albumu są rozmiarów zbliżonych do A4, czyli mają rozmiary szyby skanera. Problemem jest to, że po otwarciu albumu karty albumu zaokrąglają się, uniemożliwiając ścisłe przyleganie wszystkich zdjęć do szyby skanera. Im bliżej środka albumu tym staje się to trudniejsze.
W niektórych starych albumach można po drobnych zabiegach wyjmować całe karty i wtedy skanowanie nie stanowi problemu. Inaczej, należy zdjęcie "wykleić" z albumu i oddzielnie skanować, a potem wkleić je z powrotem lub spróbować zrobić zdjęcie tym zdjęciom aparatem elektronicznym.

II. Obróka skanów i fotografii zdjęć za pomocą programu XnView

Otwieramy w programie XnView folder z zeskanowanymi kartami starego albumu fotograficznego


Podświetlona została miniatura "Scan015". Na dole można obejrzeć pomniejszoną zeskanowaną stronę z albumu.
Żeby dokonywać dalszej edycji skanu strony albumu, klikamy 2 razy miniaturę "Scan015".
Ukazuje się nowa zakładka (u góry, mamy możliwość powrotu do poprzedniej zakładki Przeglądarka): Klikamy na wskazane przez czerwoną strzałkę narzędzie, które obróci Scan015.jpg o 90 stopni w lewo i otrzymamy:


Na stronie skanu karty albumu, kursorem myszki zaznaczamy zdjęcie, które chcemy przygotować do wysyłki na serwer. W tym celu trzymając lewy przycisk myszki przeciągamy kursorem i otrzymujemy prostokąt zaznaczenia, jak na fotografii wyżej (czerwona strzałka).
W menu edycja wybieramy "Kopiuj" (lub skrótu klawiaturowego Ctrl+C),
a następnie z tego samego menu wybieramy "Wklejamy jako nowy obraz" (lub skrótu klawiaturowego Ctrl+Shift+V),
W nowej zakładce mamy:


Widać, że zdjęcie jest obrócone o ok. 2o w lewo i należy je "wyprostować"


Z menu Obraz wybieramy Obróć, a następnie Własne i otwiera się okienko, w którym poziomym suwakiem wybieramy interesujący nas kąt o jaki chcemy obrócić zdjęcie a wtedy małymi suwakami (przy "2") regulujemy dokładny obraz, dodając lub odejmując po 0,1 stopnia, dzięki temu możemy wyznaczyć bardzo dokładny kąt obrotu. Po zakończeniu klikamy "OK".


Na otrzymanym obrazie zaznaczamy kursorem myszki obszar, który pozostanie po kadrowaniu. Po zaznaczeniu obszaru do skadrowania klikamy na ikonę "Przycinanie" wskazane czerwoną strzałką.Zdjęcie po skadrowaniu (przycięciu) wygląda jak na obrazie poniżej.
Teraz klikamy na ikonę "Zapisz jako" wskazaną czerwoną strzałką. Po otwarciu się okna dialogowego, wskazujemy folder, z którego będziemy wysyłali zdjęcia na serwer.Przy zapisywaniu można zostawić sugerowaną nazwę "Schowek-1" lub nadać swoją unikatową nazwę dla ewentualnego późniejszego wykorzystania innego niż wysyłka na serwer do Albumu
Okno to zamykamy skrótem klawiaturowym "Ctrl+W" lub korzystając z menu Plik, a następnie Zamknij i korzystając z podanej procedury, wybieramy następne zdjęcie ze skanu do obróbki.

III. Przygotowanie zdjęć do wysyłki na serwer

Zdjęcia robione cyfrowymi aparatami i pochodzące ze skanowania.
Bardzo często to obiekty o wielkości dochodzącej do 4 Mb = 4 000 Kb. Wszystkie zdjęcia wysłane na serwer zostają zmniejszone programem na serwerze tak, że ich wielkość nie przekracza 50 Kb
Przy tej wielkości wysyłanego na serwer zdjęcia, nawet przy dobrych parametrach Internetu, np. 100 Mb/s (megabitów), wysłanie 1 dużego zdjęcia może trwać nawet ponad 2 minuty (wysyłanie to ok. 30 Kb/s). Warto więc wcześniej, przed wysłaniem na serwer, zmniejszyć te "duże" zdjęcia.
Podany w zakładce Przydatne programy na SG (Strona Główna), program XnView załatwia problem zmiany wielkości jednego zdjęcia lub, co jest bardzo ważne, można za pomocą tego programu zmniejszyć wiele zdjęć do rozmiarów "ekonomicznych" jednym "pociągnięciem".
  • W programie XnView otwieramy folder, w którym znajdują się zdjęcia źródłowe (duże)


Informacje o zdjęciu:
Możemy sprawdzić wielkość obrazka, ustawiając kursor myszy na miniaturze. Po chwili pokaże się okienko z informacjami o zdjęciu.
  • W tym przypadku zdjęcie ma nazwę: "IMPG1525.JPG"
  • Wielkość zdjecia to: 1 925 568 bajtów = 1 925,568 Kb = 1,925 Mb,
  • JPEG TrueColor (v1.1) - ta wielkość raczej nie ma dla nas znaczenia,
  • 3648x2736 - to rozmiary ekranowe podane w pikselach (skrót tej jednostki miary to "px"). Szerokość zdjecia - 3648px, wysokość 2736px. Np. szerokość ekranu monitora to od 800px do szerokości np. w laptopie 1280px. Wynika z tego, że ta fotografia umieszczona na stronie przeglądarki np. Internet Explorer zajęłaby przynajmniej 3 ekrany, czyli bardzo duży obiekt.
  • 24 bitów - ta wielkość nie jest raczej przydatna przy budowie Albumu.Na obrazku poniżej otworzono folder z dużymi zdjęciami o nazwie "2011-06-18" i utworzono folder na zdjęcia gotowe do wysyłki na serwer pt. "male".

W oknie programu XnView, trzymając klawisz Ctrl, klikamy na miniatury zdjęć, które chcemy poddać obróbce (zmniejszeniu) lub po zaznaczeniu wszystkich zdjęć za pomocą skrótu klawiaturowego "Ctrl+a".
Po wybraniu interesujących nas zdjęć, za pomoc skrótu klawiaturowego "Ctrl+u" otwieramy okno, w którym wskazujemy ścieżkę dostępu, klikając na button wskazany na poniższym obrazku czerwoną strzałką.
Po otwarciu się okna "Przeglądanie w poszukiwaniu folderu" odnajdujemy folder "male", a podświetleniu go kursorem klikamy "Ok".Następnie przechodzimy do zakładki "Przekształcenia" na rysunku poniżej oznaczona numerem "1"

"2" - klikamy "Zmień rozmiar obrazka"
"3" - klikamy "dodaj"
"4" - klikając na button oznaczony numerem 4 rozwinie się okienko
"5" - zaznaczamy, w zależności od potrzeb, o jaki procent ma zmienić się rozmiar obrazka
"6" - ewentualnie klikamy w przycisk nr 6 i wpisujemy sami o jaki procent ma się zmienić obrazek
"7" - po zakończeniu powyższych czynności klikamy przycisk oznaczony "7".
Rozmiary nowych fotografii zostały po zmniejszeniu umieszczone w folderze male.
Teraz możemy wysyłać zdjęcia z folderu "małe" na serwer.

Reklama© Andrzej Pryczkowski 2012


Prawo
Regulaminy

Logowanie
 Definicje
Źródła zdjęć
Tworzenie albumu
Album - udostępnianie/blokowanie
Przeglądanie albumu