wróć do zestawu testów

12A. Освіта - Wykształcenie

Źródło: słownictwo MP3. Polsko-ukraińskie
testowanie:

"1"
"2"
1WykształcenieОсвіта
2Jakie masz wykształcenie?Яка твоя освіта?
3Ukończyłem szkołę zawodową.Я закінчив професійне-технічне училище.
4Ukończyłem technikum elektryczne.Я закінчив електротехнікум.
5Mam tytuł technika ekonomisty.Я технік- єкономіст.
6Ukończyłem liceum ogólnokształcące.Я закінчив середню школу.
7Ukończyłem tylko szkołę podstawową.Я закінчив лише початкову школу.
8Ukończyłem studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2002 roku z tytułem licencjata filologii polskiej.У 2002 році я закінчив Університет Миколая Коперника в Торуні, отримавши ступінь бакалавра польської філології.
9Ukończyłem studia na Politechnice Warszawskiej z tytułem magistra inżyniera budownictwa lądowego.Я закінчив Варшавський технологічний університет зі ступенем магістра цивільного будівництва.
10Jestem w trakcie studiów licencjackich.Я в процесі навчання в бакалавраті.
11Jestem na trzecim roku studiów magisterskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na wydziale filologii angielskiej.Я навчаюсь на третьому курсі магістратури Університету Миколая Коперника в Торуні на факультеті англійської філології.
12Czy byłeś dobrym uczniem?Ти добре вчився?
13Czy byłeś dobrym studentem?Ти був хорошим студентом?
14Byłem przeciętnym studentem. Nie wyróżniałem się szczególnie.Я був середнім студентом. Я особливо не відзначився
15Byłem bardzo dobrym studentem. Otrzymywałem nagrody od dziekana za średnią ocen.Я був дуже хорошим студентом. За середню оцінку отримав нагороди від декана.
16Otrzymywałem stypendium naukowe za wyniki w nauce.Я отримував стипендію за успішність у навчанні.
17Uczelnia wysłała mnie na stypendium naukowe do Londynu.Університет відправив мене на дослідницьку стипендію до Лондона.
18W jaki sposób uzyskiwałeś środki na naukę?Як ви отримували фінансування на навчання?
19Moją naukę finansowali rodzice.Батьки фінансували мою освіту.
20Podejmowałem różne prace zarobkowe.Я займався різними оплачуваними роботами.
21Uzyskałem stypendium socjalne.Я отримав соціальну стипендію.