wróć do zestawu testów

14A. Основні числа - Liczebniki główne

Źródło: słownictwo MP3. Polsko-ukraińskie
testowanie:

"1"
"2"
1liczebniki główneОсновні числа
2zeroнуль
3jedenодин
4dwaдва
5trzyтри
6czteryчьотири
7pięćп’ять
8sześćшість
9siedemсім
10osiemвісім
11dziewięćдев’ять
12dziesięćдесять
13jedenaścieодинадцять
14dwanaścieдванадцять
15trzynaścieтринадцять
16czternaścieчотирнадцять
17piętnaścieпятнадцять
18szesnaścieшістнадцять
19siedemnaścieсімнадцять
20osiemnaścieвісімнадцять
21dziewiętnaścieдевятнадцять
22dwadzieściaдвадцять
23dwadzieścia jedenдвадцять один
24dwadzieścia dwaдвадцять два