wróć do zestawu testów

17. дробові числівники - Liczebniki ułamkowe

Źródło: słownictwo MP3. Polsko-ukraiński
testowanie:

"1"
"2"
1liczebniki ułamkoweдробові чіслівники
2jedna drugaодна друга
3półпів
4połowaполовина
5jedna trzeciaодна третя
6jedna czwartaодна четверта
7ćwierćчетвертина
8jedna dziesiątaодна десята
9jedna setnaодна сота
10jedna tysięczna одна тисячна
11półtoraпівтора
12pięć i siedemdziesiąt pięć setnych (5,75)п’ять і сімдесятьп’ять сотих
13pięć setnych (0,05)п’ять сотих