wróć do zestawu testów

12A. Освіта - Wykształcenie


słownictwo MP3. Polsko-ukraińskie
1Wykształcenie
2Jakie masz wykształcenie?
3Ukończyłem szkołę zawodową.
4Ukończyłem technikum elektryczne.
5Mam tytuł technika ekonomisty.
6Ukończyłem liceum ogólnokształcące.
7Ukończyłem tylko szkołę podstawową.
8Ukończyłem studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2002 roku z tytułem licencjata filologii polskiej.
9Ukończyłem studia na Politechnice Warszawskiej z tytułem magistra inżyniera budownictwa lądowego.
10Jestem w trakcie studiów licencjackich.
11Jestem na trzecim roku studiów magisterskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na wydziale filologii angielskiej.
12Czy byłeś dobrym uczniem?
13Czy byłeś dobrym studentem?
14Byłem przeciętnym studentem. Nie wyróżniałem się szczególnie.
15Byłem bardzo dobrym studentem. Otrzymywałem nagrody od dziekana za średnią ocen.
16Otrzymywałem stypendium naukowe za wyniki w nauce.
17Uczelnia wysłała mnie na stypendium naukowe do Londynu.
18W jaki sposób uzyskiwałeś środki na naukę?
19Moją naukę finansowali rodzice.
20Podejmowałem różne prace zarobkowe.
21Uzyskałem stypendium socjalne.