wróć do zestawu testów

14A. Основні числа - Liczebniki główne


słownictwo MP3. Polsko-ukraińskie
1liczebniki główne
2zero
3jeden
4dwa
5trzy
6cztery
7pięć
8sześć
9siedem
10osiem
11dziewięć
12dziesięć
13jedenaście
14dwanaście
15trzynaście
16czternaście
17piętnaście
18szesnaście
19siedemnaście
20osiemnaście
21dziewiętnaście
22dwadzieścia
23dwadzieścia jeden
24dwadzieścia dwa