wróć do zestawu testów

15. порядкові числа - Liczebniki porządkowe


słownictwo MP3. Polsko-ukraińskie
1liczebniki porządkowe
2pierwszy
3drugi
4trzeci
5czwarty
6piąty
7szósty
8siódmy
9ósmy
10dziewiąty
11dziesiąty
12jedenasty
13dwunasty
14trzynasty
15czternasty
16piętnasty
17szesnasty
18siedemnasty
19osiemnasty
20dziewiętnasty
21dwudziesty
22dwudziesty pierwszy
23dwudziesty drugi
24dwudziesty trzeci