wróć do zestawu testów

19. Міра довжини,поверхності,об’єму та ваги - miary długości, powierzchni, objętości i ciężaru


słownictwo MP3. Polsko-ukraiński
1miary długości, powierzchni, objętości i ciężaru
2centymetr
3centymetr kwadratowy
4centymetr sześcienny
5decymetr sześcienny
6metr
7metr kwadratowy
8metr sześcienny
9kilometr
10kilometr kwadratowy
11mila
12mila morska
13litr
14gram
15sto gram
16kilogram
17tona