wróć do zestawu testów

14B. Основні числа - Liczebniki główne


słownictwo MP3. Polsko-ukraińskie
1dwadzieścia trzy
2trzydzieści
3czterdzieści
4pięćdziesiąt
5sześćdziesiąt
6siedemdziesiąt
7osiemdziesiąt
8dziewięćdziesiąt
9sto
10sto jeden
11sto piętnaście
12sto trzydzieści sześć
13dwieście
14pięćset
15tysiąc
16tysiąc sto
17tysiąc dwieście
18tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt osiem
19dwa tysiące
20pięć tysięcy
21milion
22miliard