wróć do zestawu testów
Źródło: słownictwo MP3. Polsko-ukraińskie

12A. Освіта - Wykształcenie

testowanie:

 
"1"
"2"
 
1
Wykształcenie
Освіта
2
Jakie masz wykształcenie?
Яка твоя освіта?
3
Ukończyłem szkołę zawodową.
Я закінчив професійне-технічне училище.
4
Ukończyłem technikum elektryczne.
Я закінчив електротехнікум.
5
Mam tytuł technika ekonomisty.
Я технік- єкономіст.
6
Ukończyłem liceum ogólnokształcące.
Я закінчив середню школу.
7
Ukończyłem tylko szkołę podstawową.
Я закінчив лише початкову школу.
8
Ukończyłem studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2002 roku z tytułem licencjata filologii polskiej.
У 2002 році я закінчив Університет Миколая Коперника в Торуні, отримавши ступінь бакалавра польської філології.
9
Ukończyłem studia na Politechnice Warszawskiej z tytułem magistra inżyniera budownictwa lądowego.
Я закінчив Варшавський технологічний університет зі ступенем магістра цивільного будівництва.
10
Jestem w trakcie studiów licencjackich.
Я в процесі навчання в бакалавраті.
11
Jestem na trzecim roku studiów magisterskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na wydziale filologii angielskiej.
Я навчаюсь на третьому курсі магістратури Університету Миколая Коперника в Торуні на факультеті англійської філології.
12
Czy byłeś dobrym uczniem?
Ти добре вчився?
13
Czy byłeś dobrym studentem?
Ти був хорошим студентом?
14
Byłem przeciętnym studentem. Nie wyróżniałem się szczególnie.
Я був середнім студентом. Я особливо не відзначився
15
Byłem bardzo dobrym studentem. Otrzymywałem nagrody od dziekana za średnią ocen.
Я був дуже хорошим студентом. За середню оцінку отримав нагороди від декана.
16
Otrzymywałem stypendium naukowe za wyniki w nauce.
Я отримував стипендію за успішність у навчанні.
17
Uczelnia wysłała mnie na stypendium naukowe do Londynu.
Університет відправив мене на дослідницьку стипендію до Лондона.
18
W jaki sposób uzyskiwałeś środki na naukę?
Як ви отримували фінансування на навчання?
19
Moją naukę finansowali rodzice.
Батьки фінансували мою освіту.
20
Podejmowałem różne prace zarobkowe.
Я займався різними оплачуваними роботами.
21
Uzyskałem stypendium socjalne.
Я отримав соціальну стипендію.